Watervrienden Maastricht
Laatste nieuws
  • Zie melding op onze homepage
  • Eerste zwemzondag - 21 maart 2021

Bestuur

Functie Naam
Voorzitter Dhr. Han van de Staay
Secretaris Dhr. Ed Foppen
Penningmeester Dhr. Henny Maertens
Lid Dhr. Henk Jaspers
Lid Mw. Jeanine de Bruin