Watervrienden Maastricht
Laatste nieuws
  • 12 september - eerste zwemzondag na de zomervakantie
  • 07 november - proefzwemmen Survival en Snorkelen
  • 21 november - diplomazwemmen Survival en Snorkelen
  • 05 december - St. Nicolaas en proefzwemmen ABC
  • 19 december - diplomazwemmen ABC
  • 26 december en 2 januari - Kerstvakantie, geen zwemmen

Wat doen we?

Op 1 oktober 1968 is de Sportvereniging “Watervrienden Maastricht” opgericht en vierde in 2008 het veertig jarig bestaansfeest met diverse evenementen voor leden en kaderleden. Als hoogtepunten mogen we noemen de huldiging van onze jubilarissen en medeoprichters door de wethouder van Sportzaken, de geweldige receptie met de uitreiking van vijf gouden en driezilveren NCS-Bondsspelden en de uitreiking van een Koninklijke Onderscheiding aan onze penningmeester Henny Maertens voor zijn verdiensten als bestuurslid gedurende veertig verenigingsjaren. Inmiddels zijn we reeds op weg naar ons vijftigjarig jubileum! In de jubileumuitgave van ons clubblad kunt u nog nader kennis maken met onze vereniging en de ontplooide activiteiten gedurende deze veertig jaar. Er zijn nog een aantal exemplaren van deze speciale jubileumuitgave beschikbaar.

We brengen via onze eigen media: het clubblad “de Sparteleer” en onze website www.watervrienden.net en ons nieuwste medium de lichtkrant aan de kassa, iedereen op de hoogte van actuele zaken binnen de vereniging.

Ons doel is het op recreatieve wijze doen beoefenen en bevorderen van de zwemsport. Om dit te bereiken verzorgen we zwemonderwijs, van elementaire zwemles voor beginners tot meer gespecialiseerde vormen voor gevorderde zwemmers.

In de vereniging zijn een groot aantal vrijwilligers actief op het bestuurlijke, ondersteunende en zwemtechnische vlak. Van deze kaderleden zijn er een veertigtal als zweminstructeur actief, zij beschikken over een brede kennis op zwemtechnisch gebied en houden die op peil door het regelmatig volgen van bijscholing. De opleidingen en bijscholingen van ons kader staat onder supervisie van onze sportbond.

De vereniging beschikt daarom over een volledige erkenning en bevoegdheid als opleidingsinstituut door de Nationale Raad Zwemdiploma’s, de instantie die de kwaliteit, uitgifte en administratie van de zwemdiploma’s verzorgt en bewaakt. Wij zijn lid van de sportbond NCS (Nederlandse Culturele Sportbond), een sportkoepel die in ons land nauwe banden onderhoudt met NOC/NSF en op zwemsportgebied met de KNZB en NRZ.

Onze elementaire zwemopleiding begint met het zéér belangrijke onderdeel “Watergewenning”. In deze lesgroep worden de kinderen, zonder drijfmiddelen zoals bandjes en kurken, vertrouwd gemaakt met het water, en aldus de basis gelegd voor de verdere opleiding die zal leiden tot het behalen van de zwemdiploma’s A - B - C. Het complete les- en zwemactiviteitenprogramma van de vereniging vindt u in onze bovengenoemde media. De gevorderde zwemmers kunnen zich verder bekwamen in de zwemvaardigheidsdiploma's 1 - 2 - 3 en de vernieuwde diploma's met de onderdelen snorkelen en survival. Tevens bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan het pakket figuurzwemmen. Al onze zwemopleidingen kunnen afgesloten worden met een examen en een diploma, die onder auspiciën van de Nationale Raad Zwemdiploma's worden afgezwommen. Een uurtje recreatief zwemmen met als onderdelen aquarobic, afstandszwemmen en vrij zwemmen maakt het aanbod aan onze leden op de zondagse zwemmorgen compleet.

Naast het primaire zwemprogramma staan er regelmatig ook overige activiteiten op onze agenda zoals een jaarlijkse jeugddag voor leden van 6 – 12 jaar, Sint Nicolaasfeest, diplomazwemmen, festiviteiten in de maand oktober en het jaarlijkse afsluitende feestprogramma in december met Oudjaar- of Nieuwjaarstreffen in januari.

Al deze activiteiten en noviteiten worden regelmatig onder de aandacht gebracht door publicaties in ons officiële cluborgaan “de Sparteleer” dat zo’n zes keer per jaar aan de leden ter beschikking wordt gesteld. Naast de bovengenoemde eigen website die steeds voorzien wordt van de meest actuele informatie, fotoreportages van evenementen en overige activiteiten, kan men iedere zondag geïnformeerd per lichtkrant geïnformeerd worden over actuele zaken.

We hopen dat deze infobrochure voldoende informatie biedt om het vertrouwen te geven dat deze vereniging ook voor u en uw gezinsleden ook op het recreatieve zwemsportgebied wellicht méér kan betekenen dan uitsluitend het behalen en vergaren van zwemdiploma’s.

Resterende vragen kunnen altijd aan onze bestuursleden of andere kaderleden gesteld worden.

Al een besluit genomen!! Als lid staat het bestuur en ons deskundige verenigingskader elke zondagmorgen paraat om een ieder op vrijwillige basis te begeleiden in het actieve programma van onze sportvereniging.